Listopad 2009

Upozornění na Satanisty::

14. listopadu 2009 v 10:32 | Miloslav Jandík z Prahy

Kromě Ateistů, Komunistů, jsou dalšími Satanisty i Socialisté, Kapitálisté, Teroristé, kteří mají boha Satana Klause, Árese, Homosexuálové, Sebesexuálové, bohatí Židé, kteří mají boha Mamóna, i někteří vyloučení členové "MH-2007".

Všichni výše jmenovaní pronásledovali a dále pronásledují věřící, mírumilovné a spravedlivé lidi. Židé ukřižovali Ježíše, Katolíci upálili Jana Husa, Ateisté-Komunisté i Socilalisté pronásledovali věřící lidi. Kapitalisté, Imperialisté pronásledují a vraždí, bombardují jinak smýšlející obyvatele naší planety na východě. Vyloučení členové vyhrožují a slovy kamenují, urážejí spravedlivé členy "MH-2007", kteří nic nikomu neprovedli špatného, nic nikomu neukradli a nuikomu nevyhrožují fyzickou likvidací.

Jsou to zejména:
Americký exprezident George Wolker Bush, jehož politika byla: Drang nach Osten.
Současný americký prezident Barack Husejn Obama, který má míru plná ústa, ale namísto odzbrojení dále zbrojí rovněž proti východu.
Současný český prezident "Augiáš" Prof.Ing.Dr.Satan Václav Klaus, který dosud nepřestal s jeho politikou "Utahování opasků" a má největší podíl na současném politickém chlévě.
Jak bývalá Topolánkova, tak současná Fischerova vláda, které se ve Strakově akademii, učí krást jak straky.
JUDr.Helena Svobodová, samosoudkyně OS pro Prahu 9, která mi svým Usnesením ze dne 20.1.1999, za pomocí dalších JUDrů, MUDrů a Magorů a Meger, násilím odcizila moji 5 ti denní dcerku Renatku.
Mgr.Eva Vycpálková, Obvodní státní zástupkyně pro Prahu 9, která svým Usnesením ze dne 21.9.1999, nařídila moji násilnou Soudní ochrannou léčbu a umístění do PL Bohnice, kde jsem byl po dobu více než 6,5 roku deptán jejich depotními drogami.
JUDr.Jana Tondrová, samosoudkyně OS pro Prahu 9, která mne 4.5.2000 zbavila mých základních lidských práv a svobod, způsobilosti k právním úkonům, abych nemohl vypovídat před soudy, že jsem se ničeho nedopustil, ale někdo jiný.
MUDr.Zdeněk Bašný a MUDr.Martin Holly, kteří na příkaz JUDrů násilím aplikují nepohodlným lidem drogové přípravky v PL Bohnice, i přes nesouhlas klientů.
MUDr.Marie Vodičková, ředitelka FOD, která zařídila adopci mojí dcerky Renatky, bez mého souhlasu.
59 letý Jakub Roth, člen SSO(Born) z Prahy-Vinohrad, terý nejenom mně osobně, ale všem členům "MH-2007" vyhrožuje fizickou likvidací.
57 letý Bohumil Chalupa z Pyšel, který mi rovněž vyhrožoval fyzickou likvidací podřezáním hrdla.
34 letý Petr Červinka z Ostravy, který mne 2. června 2008 fyzicky napadl a způsobil zranění.

16 letý Matěj Čihák, exčlen "MH-2007", z Prahy-Dejvic, který mne sprostě, vulgárně slovně napadá v tomto blogu, že jsem senilní a vyhrožuje mi i fyzickou likvidací. Dokonce je natolik troufalý a drzý, že před celým národem Boha Stvořitele má za "zhovadilého".

Mladší bratr Matěje Čiháka, Damián Čihák z Prahy Dejvic, který mne také vyhrožuje fyzickou likvidací, použitím basetbalové pálky, atd. atp., viz jeho Komentáře v http://mirovehnuti.blog.cz,

Mates1918, který má svůj web, zveřejněný ve svém AntiKomentáři na mém výše uvedeném blogu, pod Spartakus a další! Tento mne také vyhrožuje fyzickou likvidací.

70 letý (plk.?) Václav Sládek, exčlen "MH-2007" , který podvádí, lže a krade.

Díky Bohu, že můj web je sledován i pracovníky MV ČR.

"Mírové hnutí 2007" je strana slušných a normálních lidí, proto jsou vylučováni tací, kteří kradou, lžou, užívají sprosté a urážlivé výroky a vyhrožují násilím, pokud sami sebe nevyloučili tím, že sami vystoupili. K 1.3.2010 již bylo vyloučeno 28 členů. Vylučováni jsou především Homosexuálové, Sebesexuálové, kteří milují jenom sebe sama, Komunisté, Ateisté, bohatí Kapitalisté, kteří milují peníze, kapitál, tudíž Satanisté, kteří pronásledovali a dále pronásledují, byť jenom kamenováním lživými a vulgárními slovy, chudé a věřící lidi.
"Sametově-křišťálová revoluce 2010"

2. listopadu 2009 v 13:29 | Miloslav Jandík z Prahy

Vyzývám touto cestou všechny Mírumilovné a Dobré lidi, aby se zúčastnili "Sametově-křišťálové revoluce 2010",  v sobotu 12.června 2010 od 15.00 hodin ve spodní části Václavského náměstí, kdy se více jak 7 Statečných členů "MH-2007" a "NO!" pokusí svrhnout současný nenáviděný Marxistický-Materialistický-Kapitálistický a pro Americký režim pod vedením "Augiáše" a vrchního velitele českého komanda "ObamaJugend", a celý jeho chlév ve Strakově akademi, Parlamenu a Senátu, tak jako před 20-ti lety, kdy se to podařilo "nepalácovým" převratem normálních Dobrých lidí z "ulice", svrhnout soudruhy Husáka, Jakeše, Štrougala, Štěpána, Švorcovou a další, kteří si také mysleli, že to mají na věčnost, tak jako současní soudruzi, kteří se Globálně oteplují! Začíná zde být opět mnoho Satanistů= Komoušů, Homoušů, Teploušů!

Nechť je naším společným mottem: "Na císaře pána a na jeho rodinu ve Strakově akademii, Parlamentu, Senátu, Paláci!"


Programové cíle "MH-2007"

2. listopadu 2009 v 13:14 | Miloslav Jandík z Prahy

"Mírové hnutí 2007", (zkratka: "MH-2007"), vzniklo dne 6.1.2007 po vzoru Charty 77.

Zaregistrováno na MV ČR bylo dne: 10.12.2008 a přiděleno IČO: 71339591.

Ku dni 4. lednu 2011 má 252 členů, ale již 35 členů bylo vyloučeno pro jejich jednání a chování neslučitelné se Stanovami a Programovými cíli tohoto hnutí.

Zakladatelem je: Miloslav JANDÍK, nar.: 13.8.1942, trvale bytem: Nemyčeves 71, 506 01 Jičín 1.

Kontaky: e-mail: miloslavjandik2007@volny.cz,

pevná linka: 493520030 a

mobily: 733565386, 733377122 a 733639310.