Říjen 2009

Jsme Pro:

1. října 2009 v 15:13 | Miloslav Jandík z Prahy

1. Pro ODS-toupení prezidenta Václava Klause, žáby na prameni, která je příčinou všeho, Pro ODS-toupení  židovské vlády Jana Fuschera a Pro přímou volbu nové hlavy státu občany.

2. Pro ODS-toupení od smlouvy se zločineckou organizací NATO, Pro vyškrtnutí z rozpočtu ČR všech výdajů na Armádu, výrobu zbraní a munice, Pro úplné odzbrojení, Mír, zrušení všech vyroben zbraní a munice. 

3. Pro Zákaz propagace Nacismu, Komunismu, Socialismu a Kapitalismu, Pro Zrušení DS, KSČM, ČSSD, ODS a TOP 09.

4. Pro ODS-tavení jaderných, zrušení uhelných elektráren, Pro získávání energie z přírodních zdrojů pomocí malých vodních, vetrných a slunečních elektráren, a Pro šetření všemi energiemi, včetně vody.

5. Pro zušení nesmyslného počtu nesmyslných a protichůdných, vzájemně si odporujících "světských" zákonů, paragrafů, vyhlášek a nařízení, které ztěžují obyčejným občanům jejich život a slouží těm "nahoře", vykořisťovatelům. Pro uzákonění zákonů Božích.

6. Pro zrušení zbytečného Senátu, Parlamentu a Hradní stráže a ponechání jenom 12 ti členné vlády starších.

7. Pro Sjednocenou Evropu bez hranic a Pro jednotnou měnu Euro.

8. Pro zrušení zákona o registrovaném partnerství Homosexuálů a Lesbiček.

9. Pro bezplatnou lékařskou první pomoc, zrušení povinných úplatků, a Pro bezplatné školství.

10. Pro zrušení mýtného a dálničních i jiných poplatků a daní.

11. Pro osídlování přírody, při zachovávání šetrnosti k přírodě.

12. Pro zrušení letního času a navrácení se k přírodnímu času.

13. Pro Zrušení daní  z příjmu (kromě miliardářských daní z přepychu), Pro zrušení jiných poplatků=úplatků.

14. Pro uzákonění přikázání: "NEZABIJEŠ!", které se bude vztahovat na všechny výrobce, distributory, držitele a uživatele jakýchkoliv zbraní. Potencionálním vrahem je již ten, kdo zbraně vyrábí, distribuje, drží, natož, kdo je používá. Pro uzákonění přikázání: "NEPOKRADEŠ!", které se bude vztahovat na novodobé "otrokáře", vykořisťovatele, podnikatele i vlády.


DOPORUČENÍ

1. října 2009 v 13:11 | Miloslav Jandík z Prahy

1. Staňme se dobrým vzorem pro ostatní země a národy, tak jako v listopadu 1989 nenásilnou !sametovou! revolucí zejména mladých lidí, s holýma rukama, beze zbraní, pouze Slovem, Pravdou, kdy se podařilo svrhnout nenáviděnou totalitní vládu komunistického režimu, který pronásledoval věřící, poctivé lidi a zabavovala opravněně a zaslouženě nabytý majetek.

2. Staňme se zdravým srdcem sjednocené Evropy bez hranic a Praha hlavním evropským městem.

3. Uvítáme "přeběhlíky" z ostatních politických stran a hnutí do našeho "Mírového hnutí 2007", po správném pochopení smyslu našeho Volebního programu.

4. "Mírové hnutí 2007" je jak pro věřící, tak i pro nevěřící, tedy pro všechny mírumilovné, dbrosrdečné lidi dobré vůle.

5. Neopičme se po Americe, americké demokracii, která není dobrá. Není správné pojetí, že si může každý dělat, co chce. Musíme dodržovat určitá pravidla, zejména slušného chování a Boží zákony.

6. Vychovávejme, nejen svoje děti, k tomu, že si nemohou dělat, co chtějí, ale musí poslouchat svoje rodiče, učitele a hlavně Boha-Stvořitele, kteří to s nimi převážně myslí jen a jen dobře. Jak jinak?

7. Neprosazumme tak zvanou Toleranci. Není dobré tolerovat přestupky, přečiny, trestné činy, násilí, války, teror, rozvody, nevěru, homosexualitu (psychickou úchylku-hřích) a další prohřešky proti Desateru Božích přikázání. V některých případech je tolerance dobrá, ale v mezích: "Odtud - potud!". Je třeba znát meze tolerance.