Březen 2008

Doporučení, upozornění, vysvětlení, rady:

28. března 2008 v 19:28 | Miloslav Jandík z Prahy
D o p o r u č u j e m e :
1)Staňme se dobrým vzorem pro ostatní země a národy, tak jako v listopadu 1989 "sametovou" nebo ještě lépe "křištálovou" revolucí mladých lidí s holýma rukama, beze zbraní, pouzeSlovem, kdy se podařilo svrhnout totalitní vládu komunistů, tak v dnešní době se usilujme o svržení nenáviděných kapitalistů,
2)Staňme se zdravým srdcem Sjednocené Evropy bez hranica Praha hlavním evropským městem,
3)Nechť je dobrým vzorem pro české podnikatele Tomáš Baťa, který dělal vše nejen pro své zaměstnance,
4)Uvítáme "přeběhlíky" z ostatních politických stran a hnutí, zejména Komunisty, donašeho "Mírového hnutí 2007",po dobrovolné změně názoru, myšlení a dostání zdravého rozumu,
5)"Mírové hnutí 2007" je jak pro věřící, tak i pro nevěřící, tedy pro všechny mírumilovné, dobrosrdečné, kamarádské, vzájemně si pomáhající lidi dobré vůle,
6) Klikněte si také: http://poradenstvi-jandik.blog.cz, nebo se přímo dotazujte na různé životní problémy, otázky jak politické, náboženské. Povedu s každým rád otevřený, slušný a konstruktivní dialog,
7) Rovněž doporučuji kliknout si později i http://pameti-jandik.blog.cz, kde zveřejním již před kandidaturou svůj životopis-Paměti-Pravdu o mém životě, aby jste předem věděli s kým máte tu čest.
8)Neopičme se po Americe, americké "satanské" demokracii, která není dobrá. Není správné pojetí, že si každý může dělat co chce,
9)Vychovávejme, nejen svoje, děti k tomu, že si nemohou dělat co chtějí, ale musí poslouchat svoje rodiče a učitele, kteří to s nimi převážně myslí vždy dobře! Jak jinak?
10)Neprosazujte tak zvanou Toleranci. Není dobré tolerovat přestupky, přečiny, trestné činy, násilí, války, teror, rozvody, nevěru, homosexualitu (psychickou úchylku, hřích) a další prohřešky proti Desateru Božích přikázání. V některých případech je tolerance dobrá, ale v mezích: Odtud, potud! Je třeba znát meze tolerance.
11) Uvítáme jakékoliv připomínky a návrhy, otevřenou a slušnou, plodnou, konstruktivní diskusi a dialog, nejen na toto téma.

Děkujeme za pozornost a Bůh Vám žehnej, aby jste správně pochopili smysl Volebního programu našeho "Mírového hnutí 2007"

U p o z o r n ě n í :
1)Pozor na stejnojmenné Mírové hnutí ČR - OSUD, kteří vybírají "nekřesťansky" vysoké povinné členské příspěvky a jejichž program ani náboženské pojetí se mi vůbec nezamlouvá. Klikněte si OSUD.
2)Pozor na stejnojmenné Hnutí sjednocení nacistů nebo anarchistů. Přečtěte si jejich webové stránky a budete v obraze.
3)Pozor na Moonovo Hnutí sjednocení, které vybíralo 5.000 Kč za požehnání a nakonce podporovalo Ameriku a kokainový trh.
4)Pozor na Radima Dvořáka, nar.: 8.3.1979, trv.bytem: Jankovského 1348/26, Praha 7-Holešovice, tel.: 220801555, který si ode mne půjčil mobily v hodnotě 4.000 Kč a dosud mi je nevrátil,
5)Pozor na Jindřicha Fialu, nar.: 23.5.1962, bytem: Dlouhá 17, Bohušovice nad Ohří, který mi dluží 1.300 Kč, dosud nevrátil a dále láká peníze na důvěřivých lidech,
6)Pozor na Václava Jůzu, nar.: 26.5.1979, trv.bytem: Svínitská 515/2, Praha 8-Bohnice, který ode mne vzal 400 Kč se slibem, že mi přinese Notebook a dosud mi nedal ani slíbený Notebook ani nevrátil peníze,
4)Pozor na Martina Bartůška, nar.: 11.9.1971, trv.bytem: Na Maninách 9, Praha 7-Holešovice, 170 00, mobil: 608402744, který si ode mne půjčil 150 Kč, dosud nevrátil a ještě vše popřel,
Jedná se tudíž o vyloučené členy "Mírového hnutí 2007".

V y s v ě t l e n í :
1) V žádném případě nepocházíme z opice! To snad Darwin, ateisti, komunisti a stoupenci Darwinovy teorie. Naše matky, babičky a praprapraprababičky, ani samotná pramáti Eva, nebyly žádné opice, ale ty nejhezčí ženy na světě.
Opice, na rozdíl od lidí, neumí mluvit, psát, číst, počítat, projektovat, stavět domy, vyrábět auta, počítače, Internety, mobily, létat do vesmíru. Opice se ani neumí opičit po lidech. Více člověku rozumí jiná zvířata, zejména pes, kůň, delfín.
2) Když mi bylo asi 18 let, tak mi dospělý muž řekl: "Mílo, ožeň se a na nic se neohlížej! Dostaneš-li dobrou ženu-staneš se výjimkou. Dostaneš-li zlou ženu-staneš se filozofem!" On a řada jiných mužů se stali výjimkami, zatímco já to dofilozofoval až k Bohu!
3) Ve svém bohatém a pestrém životě zastával různé funkce. Prohlašuji, že: "Vším, čím jsem byl, byl jsem rád!" Ještě jsem však nebyl prezidentem. "Pokud budu zvolen, budu prezidentem rád."
R a d y :
1) Chceš-li býti štasten jeden den - ožer se!
2) Chceš-li býti štasten jeden rok - ožeň se!
3) Chceš-li býti štasten pro zbytek života - staň se novodobým "chartistou", členem našeho "Mírového hnutí 2007" a přidej se na BOŽÍ STRANU!
4) Nezáleží na tom, co vchází do úst, ale co z úst vychází. Vše co jde do úst, jde do hnoje, ale co z úst člověka vychází, to člověka posvěcuje!
5) Nechť nám jsou vzorem: Noe, Abraham, David, Jákob, Mojžíš, Šalamoun, Job, Ježíš, Marek, Matouš, Lukáš, Jan, Pavel, Mistr Jan Hus, Matka Tereza, František z Asisi, zakladatelé a dobrovolní pracovníci Armády spásy a také trochu i Míla Jandík z Prahy.
6) Pozor na lidi, kteří by Vám nejraději řekli: "Ustup mi ze Slunce (ze slávy)!"
7) To už můj táta říkal, když mámu objímal, natáhnul krk a lišácky mrk:"Nesmíš být nikdy líný, nesmíš se práce bát, a proto se snaž, jak nejlíp to znáš, co děláš, dělej rád! Nesmíš být nikdy líný……"
8) Chceš být zdravý? 1. Nekuř! 2. Nechlastej tolik! 3. Neber drogy! 4. Pracuj! 5. Miluj!
9) Chceš být chytrý? "Nedělej ze sebe chytrého, ale buď chytrý, studuj, uč se, vzdělávej se, získávej zkušenosti, vědomosti, znalosti a dovednosti!" Samo nic s Nebe nespadne.
10) Chybovat je lidské. "Chybami se člověk učí!" Ale neměly by se často opakovat.
11) Nevěř tomu, že za Tebe něco udělá Bůh, Ježíš, nebo nějaký Sámo, nějakým zázrakem. Bůh nemá ruce ani nohy. Ježíš ani Sámo, nežijí již zde na Zemi. "Ježíš nám dával dobré rady a osobní příklad. Bůh nás může jenom inspirovat buď vnuknutím, nápadem, nebo přímo Slovem, buď čtením z Bible a z Božího principu, ale také přímo "oslovením!." Ale skutky, a to jenom dobré, musíme provádět my lidi sami zde na Zemi.