Prosinec 2007

UPOZORNĚNÍ na ZLODĚJE:

14. prosince 2007 v 12:43 | Miloslav Jandík z Prahy
V prostředcích MHD v Praze jsou v dnešní době cizí turisté i našinci vyzýváni k ostražitosti před drobnými kapesními zloději, kteří se dopouštějí drobných krádeží.
"Liguére jsem žádné nepil a jsem na mol střízlivý, jenom se mně chce také něco říct a já to teda řeknu, napíšu":
Dovoluji si,
nejen touto cestou, UPOZORNIT na ty největší Zloděje v Praze, a vůbec na celém světě, kteří jsou organizováni pod různými novodobými otrokářskými "SIÓN-istickými" stranami a jsou to zejména čeští vlastizrádci jako například:
1. "Svatý?" Václav Klaus, prezident ČR, "Otec vlasti?", který vymyslel účetnictví pro voliče: "Dal a Má dáti!", a pro sebe a pro svoje "ODS-áky", "Nekřesťany" a "Zelenáče" účetnictví: "Dostal a Má dostati" aby si mohli povolovat svoje opasky. Nestačí mu už ani 350.000 měsíční plat, ani HRAD. To chce mít ještě vilu za 15 miliónů.

2. Ředitel ČEZ, Martin Roman, který má miliónové osobní měsíční příjmy, spolu s jeho podnikateli a ještě mu to nestačí a neustále zdražuje elektřinu.
3. Mirek Tupolánek, premiér české vlády, který nic nechápe, není schopen a nedokáže nic pochopit, a taky chce jenom "kořistit" v jeho "korytě", a jet se líbat s tím největším teroristou a válečným zločincem do Ameriky. Kéž by tam zůstal i s Parkanovou a nadosmrti na Guantanámu žvýkali rýži, kterou si sami vypěstují!
4. "nekřesťanský" Kalousek, mistr ve zvyšování daní, aby Parkanová a Langer měli na nás ještě více zbraní a také je mistr v nekonečném zdražování,
5. "Nekřesťanská" a VálkyChtivá Vlasta Parkanová, "ministrině války", kterou zajímají namísto vařečky americké radary a transportéry proti lidem,
6. Tomáš Šulínek, mistr v zavádění "povinných úplatků", navzdory Hippokratově přísaze pro své MUDry,
7. ministr vnitra Ivan Langer, který zavádí český "KU-KLUX-KLAN", (kteří jsou po zuby ozbrojení a kteří si zakrývají svoji tvář, protože nemají čisté svědomí), a který řídí BIS a Monitoring proti bezbranným obyvatelům,
8. ministr zahraničí a kníže Karel Schwanzenberger, který upřednostňuje mocipány v "Summitu mocných G-8", (již žádnou šlechtu a knížata),
9. páni Poslanci a Senátoři, kteří naprosto nic nedělají, kradou veřejně (pod svícnem největší tma) a uzákonili si v prvé řadě 100.000 platy pro Sebe a chtějí ještě víc,
10. a další a další vykořisťovatelé, "otrokáři", kterým se nyní říká: "zaměstnavatelé" a "podnikatelé",
11. a všechny "Hajzl-Báby", také podnikatelky, které mají i 20.000 Kč platy a které nás nenechají zadarmo ani vyčůrat. Kam čert nemůže, nastrčí ženskou! Není-liž PRAVDA?!
12. "Sociál-ista" Paroubek, který se chce také stát dalším českým "sión-istou",
13. a další vlastizrádci jako "američan" Jan Švejnar, který nám chce po americku vládnout,
14. pražský primátor Pavel Bém, který nařídí Městské Policii, aby vyhazovala Bezdomovce z Prahy a který chce zavést i v Praze drahé Mýtné brány a následně vybírat další miliardy.
Cožpak výše uvedení Zloději a zlodějky nemají ani trochu lidské Srdce a necítí s chudými?
Za pochopení, za jakoukoliv podporu a zejména hojnou účast v nastávajících předčasných volbách, předem děkuje: český Jánošík, (Robin Hood, či MJH)-Miloslav Jandík z Prahy.
V prvé řadě děkuji již 1760-ti "Petentům" (novodobým Chartistům), navzdory výše uvedným "Impetentům" a všem byrokratickým "Orgánům státní moči".
A Bůh žehnej všem poctivým a mírumilovným lidem na celé Zemi!

KOLEDA, koleda, TUPOLÁNKU!

11. prosince 2007 v 13:03 | Miloslav Jandík z Prahy
"KOLEDA, koleda, TUPOLÁNKU, co to neseš ve svém džbánku?"
Voliči a voličky, nesu, nesu, obušky!
ÚV, ÚV, to to bolí, rány pendrekem a holí!
"Koleda, koleda, Tupolánku, co máš ještě ve svém džbánku?"
Mám tam RADAR americký, to je nástroj imperialistický.
To my zase nechceme! Chceme ale český chleba, české brambory,
české pivo, české víno, české ženy a české písničky!
"Koleda, koleda, Tupolánku, co to ještě neseš ve svém džbánku?"
Co bych nesl? Nesu ještě Julínkovi povinné lékařské "úplatky".
To my tyké nechceme! Chceme, aby lékaři dodržovali Hippokratovu přísahuo poskytování první pomoci nemocným a chudým zdarma, a bylo to na prvním místě v jejich náplni!
Na jedné straně trestáte, když dáváme dobrovolné dary, podle Vás "úplatky",
na straně druhé jste ochotni trestat ještě více, když nedáme nedobrovolné dary,
povinné "úplatky", de-facto za nic!
"Koleda, koleda, Tupolánku, co máš ještě ve svém džbánku?"
Kalouskovy zvyšené daně, aby Langer a Parkanová měli na Vás zbraně!
To my také nechceme! My chceme ministra financí, který bude brát bohatým a chudým dávat (i ze svého)!
"Běda, běda, Tupolánku a Václave Klausi!!!"
Tolik Vám toho neseme, až pod tou tíhou klesáme.
Už je nejvyšší čas naše Klausovsko-ODSácká vládo, aby jste spáchali dobrovolnou DEFENESTRACI a sami vyskákali ze svých křesel, koryt a uvolnili místo chudým, a zanechali tady náš majetek, který jste nám sebrali, a zdrhli za oceán, za Vaším chlebodárcem Georgem W.Bushíkem!
VLASTIZRÁDCI!!!
Nastupuje totiž nová politická strana v ČR: "Mírové hnutí 2007"
a nechceme už žádné "otrokáře" nad sebou pod názvem "sión-isti"!!!

Registrace "MH 2007"

3. prosince 2007 v 18:18 | Miloslav Jandík z Prahy

Dne 10.12.2008 bylo "Mírové hnutí 2007" na MV zaregistrováno a dostalo IČO: 71339591.

Registrace nových členů je možná buď prostřednictvím mého e-mailu: miloslavjandik2007@volny.cz, nebo na mých mobilech: 733338537 a 733565386.

Ke dni 22. září 2009 je již zaregistrováno 250 členů (podle "impetentů" na MV: Petentů).

V listopadu 1989 se soudruhům Štěpánovi, Jakešovi a Husákovi nelíbilo, že jim diktuje "ULICE".

Nechť se zopakuje "sametová revoluce", kdy opět bude mluvit "ULICE", ať se to "soudruhům", přesněji řečeno světským "SIÓN-istům": Klausovi, Švajnarovi, Tupolánkovi, Šulínkovi, Kalouskovi, Langerovi, Válkychtivé Vlastě Parkanové, Schwancenbergerovi, Paroubkovi, Filipovi, i ostatním světským "Sión-istům" líbí nebo nelíbí.

Je to naše Česká země, žijeme tady my, Češi, a nikdo cizí (ať už rakouský, německý, ruský, americký, ukrajinský, indický, arabský, či čínský) nám tady vládnout nebude.

"Kdo není blázen, ten to snad pochopí. A kdo to nechce, nebo nemůže pochopit, ať zůstane bláznem."