Říjen 2007

Výzva k podpisové akci proti násilnému odebírání dětí:

8. října 2007 v 16:01 | Miloslav Jandík z Prahy
V Blesku 2.10.2007 jsem si přečetl zprávu o tom, jak byl 23-leté Michaele Slavíkové a jejímu 43-letému druhovi Liborovi Bez domova, bydlícím ve stanu u řeky, někde asi v Ústí nad Labem odebrán Policií a Sociálkou násilím 8-měsíční kojenec Liborek, namísto, aby byla mladým partnerům, Pravým bilogickým rodičům, poskytnuta od Sociálky patřičná pomoc, tak jak to mají ze zákona za povinnost. Takovýchto případů je více. Proto vyzývám všechny dobré lidi, kteří mají Srdce, aby se se mnou zkontaktovali, pomocí mých mobilů: 733338537 a 732189224, nebo mailem: miloslavjandik2007@volny.cz a podepsali se na petičním podpisovém archu, proti zvůli současného kapitalistického reřimu, úřadů, institucí a orgánů činných v trestním řízení proti občanům naší republiky.
Mně, a mojí partnerce Renatě, nám byla také Policií a Sociálkou na základě Usnesení Samosoudkyně Obv.soudu pro Prahu 9, MUDr.Helenou Svobodovou, dne 20.1.1999 v pravé poledne násilným vniknutím do bytu (porušením domovní svobody), násilným sražením mojí osoby, zraněním, spoutáním a odvezením na služebnu Policie v Letňanech a 5-ti denní dcerka Renatka spolu s mojí partnerkou, byly, jak proti mojí i proti vůli matky, odvezeny do Kojeneckého ústavu v Praze Křči, kam mi byl posléze zakázán vstup na návštěvu dítěte a partnerky s tvrzením Soudu, že nejsem otcem dítěte. Po půlročním spravedlivém protestu jsem byl zbaven jak svobody ve věznici, tak i způsobilosti k právním úkonům, abych se nemohl domáhat svých základních lidských práv na dítě. Jako důvody Samosoudkyně a Sociálky byly, že jsme porodili doma, že jsme bydleli v jedné místnosti a že jsem věřící občan.
Cožpak už nemáme právo ani na děti? Cožpak je trestné rodit doma? Cožpak je trestné bydlet v jedné místnosti? Je snad trestné být věřící a mírumilovný? Když je u nás nespravedlivý režim, který přemnoho občanů přivádí do zoufalství, bídy a do tíživých finančních a sociálních poměrů, měly by Sociální instituce a Úřady cociálně slabým občanům poskytnou patřičnou jak finanční, tak sociální pomoc tím, že jim zařídí dostatečné bydlení a nikoliv odebírat děti! Vždyť je to zločin "ukrást" dítě Pravým biologickým rodičům!
Děkuji předem za pochopení, za podpisy na petičním podpisovém archu i za jakoukoliv pomoc.
Uvádím, že do 6. února 2009 již Petici podepsalo 35 dobrých lidí a Petice s podpisovým archem byla podána do podatelny Úřadu vlády a Prezidentovi republiky.
Ve čtvrtek 7.února 2008 bude u Obvodního soudu v Praze na Míčánkách konečně veřejné zasedání Soudu ohledně navrácení mojí způsobilosti k právním úkonům, naší dcerky Renatky, které je již přes 9 let i mého zabaveného a zničeného majetku, osobních věcí a dokumentů. V můj prospěch přijde svědčit 25 svědků.
Miloslav Jandík z Prahy.