Červen 2007

Žádost o navrácení lidských práv a svobod:

16. června 2007 v 15:02 | Miloslav Jandík z Prahy
Vyzývám všechny lidi, kterým to ještě myslí a mají zdravý rozum a kterým byly odňaty základní lidská práva (kteří byli zbaveni svéprávnosti-způsobilosti k právním úkonům i trestní odpovědnosti), aby mne vyhledali a podepsali další podpisový arch s mojí žádostí o navrácení základních lidských práv, který zašlu na Ministerstvo spravedlnosti, JUDr.Otakaru Motejlovi, Vyšehradská 424/16, PRAHA 2, 128 10. Čím víc nás bude, tím lépe. O tom to přeci je!
Kontakt: Miloslav Jandík, AS, Tusarova 60, Praha 7-Holešovice, 170 00, mobily: 733565386 a 732189224, e-mail: miloslavjandik2007@volny.cz. Díky za jakoukoliv podporu.
K dnešnímu dni 3.7.2007 podepsalo moji žádost (zároveň i svoji) již 35 lidí, kterým se jedná o totéž a dopis s podpisovým archem byl zaslán 4.7.2007 doporučeně Ombudsmanovi a kopie prezidentovi Václavu Klausovi.
Dále se děj vůle Boží!
Dne 19.7.2007 jsem dostal písemnou odpověď od Mgr.Mileny Brandejsové, nikoliv od Ombudsmana JUDr.Motelja, kterému byl dopis adresován a který moji žádost asi ani nečetl, že Ministerstvo spravedlnosti není kompetentní a nemá v náplni práce se těmito žádostmi občanů, týkajících se pošlapávání základních lidských práv a svobod, zabývat.
Nezbývá nám nic jiného než se obracet s našimi pokornými žádostmi buď přímo na "Lampárnu" ČSD nebo do Strasbourgu.
Dne 7.1.2008 jsem odeslal Žalobu na českou JUST-ici (instituci na JUST proti lidem) do Strasbourgu.
Ve čtvrtek 7.února 2008 budu mít konečně Soud o nabytí základního lidského práva a svobody a také mojí dcery Renatky a zabaveného majetku a osobních dokumnetů. K soudu se dostavili také moji dva svědkové, kteří svědčili v můj prospěch.
Ve čtrtek 27.března 2008 se konalo druhé Soudní jednání, u kterého mi svědčili další dva moji dobří svědkové a při kterém mi byla konečně navrácena: "Způsobilost k právním úkonům".

Nezbývá mi nic jiného než k tomu všemu podotknout, že: "Kdo není blázen, ten to snad vše pochopí, a kdo to nechce nebo není schopen pochopit, nechť zůstane bláznem! "
Děkuji za pozornost a alespoň za zamyšlení.Dnešní příběh:

15. června 2007 v 21:19 | Miloslav Jandík z Prahy
Dnes jsem navštívil "OÚNZ-Odevzdej (Julínkův)Úplatek Nebo Zmizni!" a dobrovolně zaplatil povinný "úplatek" 600 Kč za vystavení Zdravotního průkazu, potvrzení, že jsem zdravý, abych mohl jít pracovat. To není všechno: Když jsem vystoupal po schodech "OÚNZ-Občane Uteč Nebo Zahyneš!", tak jsem za poslední schod zakopl, protože jsem nedbal to varování "Občane Uteč Nebo Zahyneš!" a zakopl jsem za poslední schod, narazil si levý palec u nohy, kulhám, natáhnul se na držku, málem jsem přišel ve zdravotnickém zařízení o život proto, že jsem blbec šel zaplatit povinný "úplatek" za to, že jsem zdravý a že chci pracovat. To ještě není všechno: Když jsem přišel na firmu abych mohl konečně po týdenním úsilí dostat Zdravotní průkaz, že jsem zdravý a že chci pracovat, tak jsem musel předložit OP, a slečna si dobře všimla, že mám na zadní stránce uvednou poznámku o tom, že jsem byl zbaven úřady svých základních lidských práv na práci, na svobodu, na Pravdu, dokonce jsem byl zbaven i trestní odpovědnosti. Takže mne nikdo za nic nemůže potrestat a můžu si dělat co chci, můžu mluvit a psát co chci. Jenomže mi to zase zakazují ne jako v Kocourkově, ale v ABSURDISTÁNU. Po neděli se mnou bude muset do práce nastoupit i můj advokát, který za mne bude brát moji výplatu, jako kdyby to byly jeho peníze.
Rozhodl jsem se proto, že požádám Ombudsmana JUDr.Otakara Motejla na Ministerstvu spravedlnosti, aby mi moje násilím odňatá a pošlapávaná základní lidská práva byla po právu navrácena. Jenomže to má zase jeden háček: Ono se jim to ale nelíbí, že si dělám co chci, že říkám co chci, že píšu co chci, že vůbec mluvím. A další problém je v tom, že nelžu, protože lhát je zakázané, tak mluvím jenom Pravdu. Co mi tedy jiného zbývá? Já jiného než Pravdu mluvit neumím. A v tom je zase další háček, že moje Pravda se jim nelíbí, že neříkám jejich Pravdu. Takže asi budu muset lhát? A to je další problém, protože lež je zakázaná. Nebo povolená? Máme přeci právo nevypovídat, protože cokoliv bude řečeno bude použito proti nám. Takže mám mlčet? To by chtěli. Jenomže já mlčet neumím a nebudu a to je další problém. Kdo mi poradí? Asi se budu muset doopravdy obrátit na "lampárnu" ČSD, což znamená Člověče Snad Dojedeš a Bůh ČSD stvořil prý proto, aby měl všechny blbce pohromadě. To se mi ale nelíbí, protože ČD dobře slouží. Spíše Bůh zřídil jiné zbytečné organizace, jako například Parlament a Senát, aby měl všechny blbce pohromadě. Raději se obrátím na Ministerstvo zdravého rozumu. Žádost o zřízení tohoto nového Ministerstva jsem již sepsal a vyzývám touto cestou všechny dobré lidi, kterým to ještě myslí a mají zdravý rozum, aby usilovali se dostat do tohoto nového Ministerstva co nejdříve, dokud je ještě čas. Jinak nám asi určitě nařídí platit nejen vodné a stočné, ale i vzdušné a může to dojít i tak daleko, že nás, důchodce, budou střílet, aby jsme jim ten jejich vzduch, který asi oni vyrobili nedýchali. A o tom to "Mírové hnutí 2007" vlastně je!
Až budu mít více času tak asi zveřejním stručně celý můj životní Příběh.
Včera 18.6.2007 se mi podařilo nastoupit konečně do práce, ale musel jsem absolvovat ten náš český "absurdistán". Díky všem, kteří se mnou cítí a prožívají totéž. A o tom to vlastně všechno je!!!
O tom, jak jsem dopadl u Ombusmana Motejla uvádím v následujícím článku.


Výzva za zvířata.

13. června 2007 v 14:01 | Miloslav Jandík z Prahy
Sepsal jsem další dopis na adresu do ZOO Praha se žádostí, podepsaný rozumnými občany ČR a SR na přiloženém podpisovém archu, o okamžité propuštění vězněných zvížat, ptáků a plazů ze ZOO, Cirkusů a domácího chovu, kde jsou proti své svobodné vůli žít na svobodě, násilně drženi násilnými lidmi v klecích a nevhodně krmeny a často týrány, zabíjeny a dělány na nich pokusy. Krotitelé šelem by měli být sami kroceni pro to, že jsou sami tyrani, týrají nevinná zvířata. Dále jsme proti provozování býčích, toreadorských zápasů a koňských dostihů, při kterých dochází k týrání, zraňování a zabíjené býků, či koňů! Také jsme proti bohatnutí vybíráním vstupného do ZOO, Cirkůsů, zápasů a dostihů. K dnešnímu dni 28.6.2007 již podepsalo kolektivní žádost 13 lidí, kteří si přejí svobodu i pro zvířata, nejen pro lidi.

I zvířata mají přeci právo na svobodu, nejen lidi!

Kolektivní dopis je možno podepsat přímo u mne na adrese: Miloslav Jandík, AS, Tusarova 60, Praha 7-Holešovice, 170 00, nebo se dohodnout pomocí mobilu: 607234543, či mailu: miloslavjandik2007@volny.cz.

Děkuji všem za alespoň trochu zdravého rozumu, pochopení smyslu všeho.

O tom to přeci je! Vše "sametově-křišťálově"!

Ministerstvo zdravého rozumu:

11. června 2007 v 16:40 | Miloslav Jandík z Prahy
Podávám kolektivní písemnou žádost na Úřad vlády ČR, nábř.Edv.Beneše 128, Praha 1, s přiloženým podpisovým archem, od všech mírumilovných občanů ČR a SR, členů i nečlenů "Mírového hnutí 2007", kteří mají ještě alespoň trochu zdravého rozumu, když jej nemají ministři naší totalitní a paranoidní vlády, kterou k dnešnímu dni 1.7.2007 již podepsalo 33 lidí se zdravým rozumem,
o zřízení nového Ministerstva zdravého rozumu a o okamžité zrušení Ministerstva války
. Přejeme si totiž MÍR, nikoliv zbraně a války. Kdy už to konečně našim politikům dojde? To jsou opravdu tak nechápaví, zabednění? Zároveň žádáme o okamžité odvolání:
1) "nekřesťanského" ministra financí Kalouska, který navrhuje další , aby měl Langer a Parkanová zbraně proti lidem.
2)"nekřesťanské" ministryně obrany-války Vlasty Parkanové, která požaduje další zbraně,
3) totalitního ministra vnitra , Langera, který také požaduje další výzbroj pro český Ku Klux Klan,
4)ministra zdravotnictví Julínka, který navrhuje další povinné poplatky - "úplatky". To už asi budeme muset platit i za vzduch, a za to, že jsme se vůbec narodili už vlastně musíme platit v Porodnicích, za přírodní zdroj vodu, když boháči plýtvají vodou v jejich soukromých bazénech a obyčejný pracující lid musí platit za to, že má žízeň, Dokonce už budeme muset podle přslušníků Policie platit nejen vodné a stočné, ale i "vzdušné"!
5)ministra zahraničí Karla Schwarzwenbergera, který nehájí zájmy většiny českého lidu, ale zájmy největšího současného válečného paranoidního zločince George W.Bushe a jeho generály, a zájmy mocenských, totalitních vlád v Summitu G8.

Co je PRAVDA, je PRAVDA!
Doporučuji podobných Peticí, kolektivních žalob a dovolání posílat více a více odkudkoliv a kamkoliv. V jednotě je síla a PRAVDA zvítězí! Musí se ale prosazovat "křišťálově-sametově"

Bůh Vám opět, všem mírumilovným lidem se zdravým rozumem a přirozenou inteligencí, žehnej! A nekřesťanům také, ale podle jejich nezasloužených zásluh!
Dne 18.7.2007 byla moje žádost spolupodespaná 33 občany se zdravým rozumem odeslána na Úřad české Topolánkovy vlády a kopie prezidentovi a Motejlovi. To na upřesněnou!
Dnes 25.7.2007 jsem obdržel písemnou odpověď z Úřadu vlády ČR, že naše kolektivní žádost o zřízení Ministerstva zdravého rozumu a zrušení Ministerstva války a odvolání jmenovaných ministrů, byla doručena a vzata na vědomí. Díky Bohu. Doufejme, že se chytnou za nosy! a snad alespoň něco pochopí.

Nemám ráda naši vládu.

5. června 2007 v 19:49 | Miloslav Jandík z Prahy
Učitelka se ptala mojí vnučky, jak je spokojená s naší vládou.
Moje vnučka ji na to odpověděla:
"Nemám ráda naši vládu, zdražila mi čokoládu,
a mamince navzdory zdražila zas brambory.
Babička ta pořád na ni blafe, protože ji zdražila kafe.
Tatínkovi zvýšila daně, aby měla (Parkanová a Langr) na nás zbraně!"

K tomu jenom dodávám: "Co je Pravda, je Pravda!"
A v dětech je hodně Pravdy, ještě nejsou tolik zkaženy světskými, otrokářskými, totalitními, (ať už nacistickými, komunistickými tak kapitalistickými-ODSáckými) zákony a zvyklostmi.
Proč máme platit nové a nové znovuuzákoněné povinné poplatky - "úplatky" za vystavení potvrzení, že jsme zdrávi a že můžeme pracovat ve zdravotnictví, nebo v potravinářském průmyslu, za Zdravotní průkaz? Proč musíme mít na všechno "úplatné" potvrzení za uzákoněné poplatky? To budeme muset nakonec platit za to, že vůbec chceme pracovat? Nebo, že dýcháme vzduch? Za to, že jsme se vůbec narodili jsme povinni platit v porodnicích! Na co ještě Julínek přijde, za co všechno máme platit povinné "úplatky"?
A proč není vůbec brána v úvahu Hippokratova přísaha MUDrů.
Proč si MUDři dělají z nemocí a zdraví lidí "výhodný DŽOB " česky lidově řečeno "rejžák".

Žaloba na George W.Bushe:

2. června 2007 v 14:49 | Miloslav Jandík z Prahy

Vyzývám touto cestou všechny mírumilovné lidi České i Slovenské republiky, kteří mají zdravý rozum a kteří se přidají ke kolektivní žalobě na amerického prezidenta George W.Bushe, a jeho generály, jako na největší současné válečné totalitní zločince, kteří mají na svědomí desetitisíce nevinných lidí v Iráku a v Afgánistánu, tak i vlastních vojáků, které ženou na nesmyslnou smrt jako na jatka a dělají z nich invalidy.
George W.Bush je paranoidní šílenec, který podle vzoru Hitlera a jeho "Drang nach Osten!" chce ovládnout zbraněmi a americkým kapitálem celý svět. Hitler pronásledoval a vraždil věřící Židy a Bush pronásleduje a vraždí věřící Muslimy, kteří se sparavedlivě brání a vedou obrannou, partizánskou válku s nasazením vlastních životů na obranu svých rodin a neprávem napadených zemí Američany a jejich spojenci. Pokud si Bush říká "křesťan" proč pronásleduje Muslimy. Ať se potom "křesťané" nediví, že je Muslimové nenávidí! Stejné to bylo za dob "křižáků", kteří ve jménu Ježíše (se symbolickým Ježíšovým křížem) pronásledovali věřící.
Uvádím, že k dnešnímu dni 25.10.2007 již podepsalo kolektivní žalobu 99 mírumilovných lidí. Dne 13.6.2007 jsem odeslal doporučený dopis s 27 podpisy rozumných občanů do Haagu a rád jsem zaplatil 44 Kč poštovného ze svého důchodu. Podepište se nám na již vytištěné podpisové archy kolektivní žaloby, kterou zašleme na adresu: Mezinárodní trestní soud, pro válečné zločince, Maauweg, 174, NL-2516 AB H a a g , The Holandsko.
Přihlásit se můžete na mojí adrese: Miloslav Jandík, AS, Tusarova 60, Praha-Holešovice 170 00, nebo na mobil: 732189224 nebo mail: miloslavjandik2007@volny.cz.
Kolektivní žalobu můžete sepsat kdekoliv v republice a zaslat také na uvedenou adresu s podpisy. V jednotě je síla.
"Bůh Vám všem žehnej, podle Vašich zásluh!"
Dnes 23.7.2007 jsem se dozvěděl radostnou zprávu, že Bush ze všeho onemocněl a bude zbaven úřadu a nedojde k jeho záměru "bleskové jaderné 24-hodinové totální války" proti Iránu.
Dne 22.8.2007 byla mnou odeslána druhá Kolektivní žaloba na George W.Bushe a jeho generály k Mezinárodnímu soudnímu tribunálu do Haagu, kterou podepsalo dalších 35 mírumilovných občanů ČR a SR, se zdravým rozumem.
Dne 26.9.2007 jsem obdržel písemnou zprávu z Mezinárodního soudního tribunálu v Haagu, že Žaloba došla, že se jí budou zabývat a budou mne písemně informovat, jak probíhá šetření.
K dnešnímu dni 25.10.2007 již podepsalo další třetí Petici dalších 35 rozumných a mírumilovných občanů České a Slovenské republiky.
Třetí Petice s 35 podpisy bude mnou v následujících dnech opět poslána do Haagu.