Duben 2007

P ř í b ě h y :

28. dubna 2007 v 15:54 | Miloslav Jandík z Prahy
1) Soudruhovi Gustávu Husákovi vrtalo hlavou, proč Michail Gorbačov je tak úspěšný a ve světě oblíbený se svojí "perestrojkou a glasností" a raisuje si po celém světě se svojí Raisou. Husák sednul do Tupoleva 104 a přistál v Kremlu a za Gorbačovem s otázkou: "Tavárišč Gorbačov, pačemu ty tak úspěšný, oblíbený, po celém světě?" Na to mu Gorbačov odpověděl: "No, Gustáv, patamů, čtó já mám chytré, inteligentné a bystré tajemníky, katorije bleskurychle odpovedajů zadaný dotaz. "Tavarišč Ševarnadze, idi sjůdá! Kto takoj? Je to syn vtého táty, ale tvoj brat to nieje?" Tovarišč Ševarnadze rýchlo odpovedal: "To som predsa ja, Ševarnadze!"
Soudruhovi sklaplo z tak rychlé odpovědi soudruha Ševarnadzeho. Nasednul do letadla a zpátky do Prahy. Zavolal si generálního tajemníka Vasila Bilaka a řekl mu: "Vasile, jestlipak víš, proč je Gorbačov tak úspěšný a oblíbený po celém světě?" Soudruh Bilak na to: "Nevím" Husák mu odpověděl: "No tak vidíš! Je to proto, že má chytré, inteligentní a schopné tajemníky!""Vasile, položím ti jednu otázku, ať si tě vyzkouším. Řekni mi, kdo to je? Je to syn tvého táty, ale tvůj brácha to není?" Vasil dlouho přemýšlel, ale nakonec to vzdal a dal se poddat: "Kdo to tedy je, soudruhu Gustáve?" Husák mu na to odpověděl: "No přece Ševarnadze!" Bilakse na něho nechápavě podíval a opáčil: "Jak to, že Ševarnadze? Syn mýho táty?" Husák mu na to odpověděl: "Proč? To nevím!"
2) Jeden Český Honza se válel doma na peci už 18 let. To se jeho mamince nelíbilo a tak mu napekla tři rance buchet a dala tři kbelíky vody, aby šel do světa se něco pořádného naučit a něco už konečně dělat. Milý Honza sebral tři rance buchet a tři kbelíky vody a šel tedy do světa. Přišel k prvnímu lesu, sednul si na první pařez a pustil se do buchet. Kde se vzal, tu se vzal, najednou před ním stál dědeček, který na něm začal somrovat: "Honzo, Honzíku, mám hlad, dáš mi buchtu?" Honza dědovi odpověděl: "I to víš, dědečku, že ti dám buchtu, vem si třeba celý ranec, kdo se s nima má tahat po světě, ale splníš mi za to přání, viď?" Děda na to: "I to víš, Honzíku, že ti splním přání." A tak Honza dal dědečkovi ranec buchet, deda rynec buchet snědl a povídá Honzovi: "Honzo, dostal jsem po těch suchejch buchtách nějakou žízeň, dáš mi napít vody?" Honza na to odpověděl: "Jen se napij, dědečku, třeba celý kbelík, kdo se s tím má vláčet po světě." A tak děda vypil celý kýbl vody a povídá: "Honzo, nějak mi vytrávilo, dáš mi ještě buchty?" A Honza na to povídá: "To víš, dědečku, že ti dám ještě buchty, tady máš celý ranec, kdo se s tím má tahat po světě, ale splníš mi i druhé přání, viď?" Děda mu na to: "I to víš, Honzo, že tu splním další přání, jen mi del už konečně ty buchty." A tak Honza dal dědovi druhý ranec buchet, ten je sežral a povídá: "Honzo, zase jsem dostal nějakou žízeň, dáš mi napít ještě vody?" Honza na to: "Samozřejmně dědečku, jen se napij, tady máš druhý kýbl vody." Děda vychlastal druhý kýbl vody a povídá: "Honzo, ještě mám hlad, dáš mi ještě buchty?" Honza na to: "Samozřejmně dědečku, že ti dám ještě buchty, tady máš celý ranec, kdo se s tím má vláčet po světě, ale splníš mi i třetí přání, že?" Děda mu odpověděl: "To víš, Honzo, že ti splním i třetí přání." A tak děda sežral Honzovi poslední třetí ranec buchet a povídí: "Honzo, zase mi po těch suchých buchtách vyschlo, dáš mi napít ještě trošku vody?" Honza mu na to odpověděl: "Jen se napi, dědečku, vypi třeba celý kbelík vody, kdo se s tím má vláčet po světě." A tak mu děda vychlastal poslední třetí kýbl vody. Milý Honza nakonec povídá po chvíli dědovi: "Tak, dědečku a teď mi splň ty tři moje přání." Děda se na něho zvídavě podívá a povídá: "Honzo, a kolik ti je vlastně let?" a Homza povídá: "No, bylo mi už osmnáct." a děda mu odpověděl: "A to ještě věříš na pohádky?"
Jsem již nejméně sedminásobný děda a rád bych dal radu všem věřícím katolíkům, Jehovistům i ostatním křesťanům, kteří věří na to, že se Ježíš vrátí a provede nějaký "zázrak", mrtví vstanou z hrobů a bude tady najednou "Boží království" na Zemi. Tak to není. Ani Bůh, který nemá ruce, ani nohy, ani Ježíš, který je již v Duchovním světě, to nemohou učinit nějakým zázrakem, ale, my, mírumilovní, současně, žijící lidé, kteří máme ruce, nohy a také alespoň trochu zdravého rozumu, můžeme každý učinit, alespoň malý zázrak, že se změníme k dobrému, že budeme žít jako Ježíš, a pomáhat druhým a každého žihjícího tvora, tedy hlavně všechny lidi kolem sebe, mít rádi, bez ohledu na rasu, vyznání.


H á d a n k y :

28. dubna 2007 v 15:40 | Miloslav Jandík z Prahy
1) Stojí vedle sebe dva lidé. Malý a velký. Ten malý člověk je synem velkého člověka, ale velký člověk není otcem malého člověka. Kdo je potom ten velký člověk?

2) Kdo to je? Je to syn tvého otce, ale tvůj brácha to není? Kdo to tedy je?
Nebo: Je to dcera tvé matky, ale tvá sestra to není? Kdo to tedy je?

3) Archeolog tvrdil, že vykopal minci, na které byl vyražen letopočet: 324 p.n.l.
Je to možné?
         4) Jak se řekne česky Hovno na tři? A jak se řekne Hovno latinsky na 11 písmen?
5) Jde všechno? ANO! 1.jde i chcíplá koza. 2.jdou i kalhoty přes hlavu.
3.jdou i malé děti na nočníček. 4.jde zapojit i zvonek na jeden drát.
Jde všechno, jenom chtít!
"A nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy,
nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, neříkat, že to nejde!"
6) Co je to? Je to zelený, leze to pod zemí a žere to kameny?
7) Co je to? Je to bílé, chlupaté, má to čtyři nohy, dva rohy a má to kliku?
8) Jak to dělají vši?
9) Jak to dělají Indové?
10) Jaký je rozdíl mezi vrchním a servírkou?
11) Co lze ještě stáhnout z nahé sekretářky?
12) Lze oplodnit ženu v běhu?
13) Může mít žena dítě, když to neche stát?
14) Může mít žena dítě, když to nechce manžel?
15) Jaký je rozdíl mezi volným sexem a absolutním sexem?
16) Co je absolutní rachot?
17) Co je absolutní ticho?
18) Co znamená zkratka ČSD?
19) Proč Bůh stvořil ČSD?
20) Co znamená zkratka OÚNZ?
21) Co znamená zkratka PÚSČ PSN TV?
22) Co znamená zkratka SNB JZD?
23) Jaký je rozdíl mezi PRIOR a PRIOB?
24) Jaký je rozdíl mezi inteligencí a blbostí?
25) Proč máme střeva?
26) Proč máme krk?
27) Proč máme záda?
28) Proč muži nosí pruhovaná pyžama?
29) Proč mají čápi dlouhé nohy?
30) Kolik hlavních děr má do svého těla žena?
31) A která je na tom lepší?
32) Co bylo dříve? Vejce, slepice, kuře nebo kohout?
33) Kdo to má větší? Blecha nebo blešák?
34) Co si říkají blázni v Bohnicích?
35) Proč se smál Přemysl, když k němu přiváděli kněžnu Libuši?
36) Co si myslí kohout, když honí slepici?
37) Co si myslí slepice, když utíká před kohoutem?
38) Proč se tele po narození klepe?
39) Proč se kráva po inseminaci otočí hlavou po inseminátorovi?
40) Jaký je rozdíl mezi telefonním automatem a ženou?
41) Jaký je rozdíl mezi žárovkou, mužem a preservativem?
42) Jaký rozdíl je mezi utopencem, připáleným chlebem a ženou v jiném stavu?
43) Jaký je rozdíl mezi ženou a vagonem?
44) Jaký je rozdíl mezi láskou a nočníkem?
45) Jaký je rozdíl mezi nočníkem a hrncem na vaření?
46) Co je lepší? Bejt blbej nebo holohlavej?
47) Jestlipak víte, proč minulý měsíc chodili Policajti k Národnímu divadlu s bandaskama?
48) Před týdnem chodili Policajti kolem Národního divadla s obuškama. Proč?
49) Proč je rajské jablíčko červené?
50) Kdo první začal s heslem: "Učit se, učit se, učit se!" A proč?
51) Co je lepší? Žít abys jedl, nebo jíst abys žil?
52) Chceš být a nebo mít?
53) Přeješ si víc majetku, nebo štěstí mít?
54) Co jest Pravda?
55) Co jest člověk?
56) Jak se chytne lev?
57) Jak se chytají mouchy?
58) Jak se chytají motýli?
59) Jak se chytají myši?
60) Jak se chytají lelky?
61) Proč chleba namazaný máslem téměř vždy spadne tou namazanou stranou na zem? Je to zákon schválnosti, nebo je to přírodní zákon?
62) Proč má kohout při kokrhání zavřené oči?
63) Kolik je 3 krát pětadvacet?
64) Jaký rozdíl je mezi Senecou a Jandíkem?
65) Kterých pět po sobě jdoucích celých čísel dá součet 1.150 ?
66) Kolik je letos otci let, když za 8 let bude součet věku jeho tří synů, kterým je letos 8, 5 a 3 roky, roven věku otce?
67) Co se stane, když všeprůstřelná střela narazí na neprůstřelný pancíř, který odolá i všeprůstřelné střele?
Správné odpovědi, nebo případné dotazy, zasílejte na e-mail: poradenstvi.jandik@volny.cz, nebo na mobil: 605119013 nebo 732189224 a já Vám rád podám vysvětlení nebo odpověď. A také rád naváži kontakty s dalšími logicky uvažujícími lidmi.

E z o p o v y b a j k y :

28. dubna 2007 v 15:27 | Miloslav Jandík z Prahy
1) Žila byla liška a vrána. Vrána měla v zobáku kus sýra. Liška dostala na sýra chuť a tak řekla vráně: "Zazpívej!" Vrána otevřela zobák a zazpívala. Sýr ji vypadl ze zobáku a liška si na něm pochutnala.
2) Po vzoru lišky, žadonil lišák na havranovi o kus chleba, který měl havran v zobáku: "Havrane, prý umíš krásně zpívat. Zazpívej!" Havran si dal kus chleba pod křídlo a zazpíval. Lišákovi sklaplo a tak po chvíli si vymyslel jinou lest: "Havrane, prý umíš krásně lítat. Kdo bude první u támhletoho stromu, tak vyhraje ten kus chleba, co máš pod křídlem." Havran si dal kus chleba zpod křídla do zobáku a byl první u toho stromu. Lišák celý naštvaný přiběhl jako druhý pod strom a říká nahněvaně havranovi: "Havrane, soused ti chodí za starou!" A milý havran otevřel zobák a řekl: "Co ??!!" Havranovi vypadl kus chleba ze zobáku a lišák si na něm pochutnal.
Z toho všeho plyne poučení: "Když ti někdo řekne, že ti soused chodí za starou, tak drž zobák, nebo přijdeš o chleba!"
3) Byla zima, mrzlo až praštělo a po ulici šel vrabčák na kost zmrzlý v posledním tažení. Šla kolem něho kráva a upustila "peněženku" (lejno) na milého vrabčáka. Vrabčák v teplém lejně pookřál, vystrčil hlavičku z lejna a začal si zpívat. Šel kolem kocour, milého vrabčáka z lejna vytáhnul a sežral ho.
Z toho plyne ponaučení:
a) "Není každý nepřítel, kdo na tebe kálí."
b) "Není každý přítel, kdo tě z lejna vytahuje!" a
c) "Když jsi v hovně po krk, tak si nezpívej!"
4) Zvířátka v SSSR po vzoru soudruhů vyhlásila "subotnik". Všechna zvířátka přišla, jenom mědvěd ne. Král zvířat lev poslal soudružskou návštěvu za mědvědem zajíčka. Ten se zeptal medvěda přes dvěře, proč nepřišel na "subotnik". Medvěd mu odpověděl, že má sexuální den. Zajíček to vyřídil. Na druhý "subotnik" medvěd opět nepřišel. Byl vyslán na výzvědy kohout. Ten zaťukal a zeptal se medvěda proč nepřišel. Medvěd opět odpověděl, že má sexuální den. Po třetí byla vyslána chytrá liška, která měla odvahu, vtrhla medvědovi do pelechu. Medvěd se válel v pelechu a na otázku proč nepřišel na "subotnik" opět odpověděl, že má sexuální den. Liška mu řekla: "Jak to, sexuální den, kde máš medvědici?" Medvěd ji na to odpověděl: "Ne medvědici, ale ten Váš "subotnik" jebu!"

B á s n ě :

26. dubna 2007 v 19:28 | Štěpánka Anna Marie Kaňková
P r o č ?
Proč to všechno jen, proč muselo se stát, proč Bůh chce nás takhle potrestat?
Proč jedni mají všeho přebytek, proč jiní umíraj jak dobytek?
Proč ničíme si pralesy, co zbyde po nás, co asi?
Proč ozónová díra je tak veliká, proč každý před vším utíká?
Proč hubíme si zvířata, proč cesta životem je tak klikatá?
Proč války jsou a nemoci, proč není všude mír a radosti?
Proč otázky má každý z nás, když odpovědět nelze snáz?

S m r t :
Střely lítaj vzduchem, jako jedním duchem, teď tam člověk stál, zemřel jako král. Ale byl sám.
Proč tam střela letěla, proč trefila ho do čela, vždyť ho právě zabila.
Co jen mohl chtít, že nemohl dál žít?
Komu co udělal, že ho někdo potrestal?
Snad více lásky, či peněz? Však skončil pln želez, či snad něco jinýho?
Teď zasypali ho hlínou, byl zdravý, plný vervy.
No, a teď ho žerou červi!

N a r o z e n i n y :
Dnes je tomu už pár let, co jsi poznal tenhle svět.
Že zrovna padal déšť? No, když chceš, tak klidně tomu věř.
Však u rodičů slunce svítilo, to znamením porodu dítěte bylo.
A všude byla jasná tvář, a ne mraku temná zář.
Pamatuješ, kdyžs prvně viděl kapradí? To samé teď v úžas tvého syna uvádí.
Však jednou přijde den, kdy z domu odejde ten, jehožs tolik miloval a své srdce mu dal.
Pak jednou přijde čas, kdy ve všech tvářích bude jas, to však ty se staneš dědečkem.



H u m o r v u n i f o r m ě :

14. dubna 2007 v 17:07 | Miloslav Jandík z Prahy
1) Cikán na vojně pýtá dovolenku: "Súdruh kapitán, pýtám dovolenku tri dny."
Kapitán mu odpoví: "Cikán, dávám dva dny."
Cikán se vrátí za pět dní. Kapitán se ho ptá: "Jak to, že jsi se vrátil až za pět dní, když jsem ti dal dva

dny?" Cikán mu odpoví: "Čítať, písať neviem, ale počitať viem. Já pýtal tri, vy dal dva, to je pět!"

2) Po mostě jde vojín a potká ho kapitán. Kapitán říká vojínovi: "Jak to, že jste nepozdravil hodnost?"
Vojín odpoví: "Soudruhu kapitáne, podle Poř 1/1, 35 strana, pátý řádek shora, se na mostě

nezdraví." Soudruh kapitán se zamyslil (protože se na mostě musí zrušit pořadový krok, aby se most
nerozhoupal) a odpověděl: "V pořádku vojíne, můžete pokračovat."
Soudruh kapitán po návratu na útvar si rychle vyhledal Poř 1/1, 35 stránku a pátý řádek shora, kde je
uvedeno: "Voják si musí pradit v každé situaci!"

3) Víte, co znamená odznak SZP, který nosí zdravotní sestřičky pod krkem? Jednak to znamená:
"Střednězdravotnická pracovnice." Má to ale i druhý význam: "Sloužím, (či souložím), za peníze."

4) Mám rád uniformy bílé (dobré anděly) a modré (listonošky), které převážně přinášejí dobré zprávy a někdy i peníze. V žádném případě nemám rád uniformy černé a jako jsou Policajti a soudci!

S m í c h :

14. dubna 2007 v 16:48 | Miloslav Jandík z Prahy
1) Víte, co siříkají blázni v Bohnicích? "Tady je ráj a za plotem blázinec!"
A také: "Kdyby jsme byli debily, tak by jsme tady nebyli!"
2) Víte, kdy bude MÍR?
Mír bude, až Čech s Němkou, milovat se budou za španělskou stěnou, v japonském županě na
čínském otomaně, americkou gumou, francouzským stylem, anglickým klidem a on řekne:
"Natašo, bolo to charašo!"
3) Kdo to má větší? ON nebo ONA?
Samozřejmě, že ONA (bláhoví megalomani), protože jeho se musí do její vejít. Vždyť při porodu
projde jejím přirozením dokonce i novorozeně a to je větší než mužské přirození!
4) Povídá kamarád kamarádovi: "Dřív se neožením, dokud neseženu ženu se všemi třemi D."
"A jaká to mají být ta tři D?"
"No, dříč v domácnosti, dáma ve společnosti a děvka v posteli." Po roce se sejdou a kamarád se ptá:
"Tak co, sehnal jsi ženu se všemi tři D?"
"Jo, má všechny tři D, ale trochu zpřeházené: Je dáma v domácnosti, děvka ve společnosti a dříč v
posteli."
5) V parku na lavičce sedí ON a ONA. Je krásná měsíční noc.
On se k ničemu nemá a tak ONA mu říká: "To je krásná noč, čo?" ON na to: "Ba!"
Po chvíli ONA znovu: "To je krásná noč, čo?" ON na to opět: "Ba!"
ONA po chvíli opět: "To je krásná noč, čo?" A ON na to: "Ba, i hnoj by se dal kydať!"
6) V parku za keřem dva souloží. Kontroluje je příslušník Policie: "Co to tady děláte?"
ON odpoví: "Souložíme." Ptám se Vás milí čtenáři: "Znáte to?"
"Ne?! Tak se to naučte!"
7) Když byl na Hradě prezident Novotný, tak o půlnoci zazvonil v ložnici Novotných telefon. Zvedla jej paní prezidentová Novotná, protoýže prezident tvrdě spal po celodenní prezidentské práci. Zeptala se: "Kdo volá?" V telefonu se ozval ženský hlas: "Prosím, je Tonda doma? Potřebuju s ním nutně mluvit!" Paní prezidentová se zeptala: "A kdo vlastně jste?" Odpověď zněla: "Já jsem jeho bývalá spolužačka." Na to paní Novotná: "Já ti dám spolužačka! Kurva seš! Dyť Tonda do žádné školy nechodil!"
8) Když byl na Hradě prezidentem soudruh Gottwald, tak přijal návštěvu indického prezidenta soudruha Nehrůa. Nehrů se představil: "Nehrů." Gottwald na to: "Já hrů!" a otevřel skříň, ve které bylo šest harmonik. Nehrů na to: "Sexteto?" Gottwald na to: "Ne všechny, jednu jsem koupil a jednu dostal, ostatní jsem sek!"

R a d y :

14. dubna 2007 v 16:38 | Miloslav Jandík z Prahy
1) Chceš-li býti šťasten jeden den - ožer se!
Chceš-li býti šťasten jeden rok - ožeň se!
Chceš-li býti šťasten po celý zbytek života - staň se novodobým "chartistou", členem našeho Mírového hnutí 2007 a přidej se na BOŽÍ STRANU!
2) Doporučuji kliknout na http://poradenstvi-jandik.blog.cz a http://miloslavjandik.blog.cz.
3) Nezáleží na tom, co vchází do úst, ale co z úst vychází! Vše, co jde do úst, jde nakonec do hnoje,
ale co z úst člověka vychází, to člověka posvěcuje!
4) Nechť nám jsou vzorem: Noe, Abraham, Jákob, Mojžíš, Ježíš, Mun a také trochu Míla Jandík z Prahy.
5) Pozor na lidi, kteří by Vám nejraději řekli: "Ustup mi ze Slunce (ze slávy)!" Tak jako to řekl filozof
Diogénes, který žil v sudu (zabedněný před okolním světem a myslil si o sobě, že je nejchytřejší) začal
žít na výsluní, válel se a opaloval se, římskému císaři Filipu Makedonskému, který jej zastínil vědomostmi, znalostmi a zkušenostmi.
6) To už můj táta říkal, když mámu objímal. Natáhnul krk a lišácky mrk:
"Nesmíš být nikdy líný, nesmíš se práce bát. A proto se snaž, jak nejlíp to znáš, co děláš, dělej rád!"
A také mi řekl: "Bez práce nejsou koláče!" Tak jsem se podle jeho slov řídil a řídím dál.
8) Chceš být oblíbený? "Buď oblíbený!"
9) Chceš zhubnout? Podám zdarma nejlevnější recept a ještě ušetříte! Stačí kliknout http://poradenstvi-jandik.blog.cz
10) Chceš být zdravý? Nekuř! Nechlastej! Neber drogy! Neustále buď v pohybu, v činnosti!
Jez do polosyta, pij do polopita, vyjdou Ti naplno léta!

V y s v ě t l e n í :

14. dubna 2007 v 16:27 | Miloslav Jandík z Prahy
1) Víte, jaký je rozdíl mezi PRIOR a PRIOB?
PRIOR (KSČ)=Parta registrovaných idiotů organizovaných Ruskem.
PRIOB (Mírové hnutí 2007)=Parta registrovaných inteligentů organizovaných Bohem.
2) V žádném případě nepocházíme z opice! To snad komunisti, ateisti a stoupenci Darwinovy teorie.
Naše matky, babičky a praprapraprababičky, ani samotná pramáti Eva, nebyly žádné opice, ale krásné ženy. Proto neurážejte naše matky!
3) Opice, na rozdíl od člověka, neumí ani mluvit, ani psát, číst, počítat, projektovat, stavět domy, silnice, vyrábět auta, mobily, počítače, Internety, létat do kosmu. Opice se ani neumějí pořádně po člověku opičit a nerozumí nám tolik, jako například zejména psi, koně a delfíni.
4) Když jsem byl asi 18-ti letý, tak mi soused řekl: "Mílo, ožeň se a na nic se neohlížej! Dostaneš-li dobrou ženu - staneš se výjimkou! Dostaneš-li zlou ženu - staneš se filozofem!"
A já to dofilozofoval až k Bohu!
5) V mém životě jsem zastával plno rozmanitých funkcí a profesí. Nyní konstatuji: "Vším, čím jsem byl, byl jsem rád!" a dodávám: "Ještě jsem nebyl prezidentem a budu jím rád!"

U p o z o r n ě n í :

14. dubna 2007 v 16:18 | Miloslav Jandík z Prahy
1) Pozor na stejnojmenné Mírové hnutí v ČR-OSUD, kteří vybírají "nekřesťansky" vysoké členské příspěvky a jejichž program, ani náboženské pojetí se nám vůbec nezamlouvá.
2) Pozor na stejnojmenné Hnutí sjednocení nacionalistů, či anarchistů!
3) Pozor na Moonovu Církev nebo Hnutí sjednocení, kteří vybírají 5.000 Kč za požehnání a nakokec podporují Ameriku a kokainový trh.
3) Nedejte ani na zcestné učení Svědků Jehovových o tom, že po smrti odejde do Nebe (do Duchovního světa) pouze 144.000 vyvolených. (Spíše je to obráceně, že na Zemi bude žít věčně 144.000 vyvolených a ostatní odejdou do Duchovního světa). Po smrti tam odejdeme všichni! Někdo do Nebe, někdo do Ráje, někdo do Pekla. To podle toho, jakým způsobem jsme žili zde na Zemi.
Svědkové Jehovovi mylně učí, že zázrakem Ježíšovým bude tady na Zemi najednou Boží království, kde budeme žít věčně a děti se už rodit nebudou, což je holý nesmysl! To by si protiřečil sám Bůh, který vydal přikázání: "Milujte se, množte se a naplňte Zemi!" které je věčné, jinak by nepokračovalo další tvoření, další život! Což zní, doufám, logicky?
Na rozdíl od křesťanů, Jehovisté neoslavují jak narozeniny a jmeniny svoje a členů rodiny, ale ani Vánoční a Velikonoční svátky, vzpomínku na Ježíšovo narození, ukřižování a vzkříšení (zmrtvýchvstání).
4) Pozor na bývalého člena MH 2007 Radima Dvořáka, nar.: 8.3.1979, bytem: Janovského 1348/26, Praha 7-Holešovice, tel.: 220801555, kterému jsem osobně půjčil dva mobilní telefony v celkové ceně 4.000 Kč a dosud mi je nevrátil.
5) Pozor na Jindřicha Fialu, bytem Dlouhá 17, Bohušovice nad Ohří, kterému jsem půjčil 1.300 Kč a dosud mi je nevrátil a dále mámí na důvěřivých lidech peníze.
5) Pozor na Václava Jůzu, nar.: 26.5.1979, trv.hlášen: Svínitská 515/2, Praha 8-Bohnice, kterému jsem s důverou dal 400 Kč na slíbený Notebook, ale dosud slíbenou věc nepřinesl a nevrátil ani peníze. Jenom slibuje.